Hoe Heet Het Kind Van Mijn Nicht? (TOP 5 Tips)

Het kind van een neef of nicht is een achterneef/achternicht.

Wat is het kind van mijn nicht van mijn kind?

Volgens de Dikke Van Dale is een achterneef de zoon van een neef of nicht en een achternicht de dochter van een neef of nicht. Omdat er verschillende soorten neven en nichten zijn, zijn er ook verschillende soorten achterneven en achternichten: De kleinkinderen van je broers en zussen. Jij bent hun oudoom of oudtante.

Wat is het nichtje van mijn moeder voor mij?

Reacties. Tante Hans. Toegevoegd na 50 minuten: Ok, ok Ik noem haar tante, maar ze is mijn achtertante zoals je in bijgevoegde link zelf kunt vaststellen.

Wie is mijn Achtertante?

Taalnerd: jawel, jij bent de achternicht van de kinderen van je neef of nicht. Ik vind achtertante net iets als schoonbroer ipv zwager, dat is meer Belgisch.

You might be interested:  Hoe Kan Je Snel Geld Verdienen Als Kind? (Solved)

Wat zijn achternichten van elkaar?

Een zoon van een neef of nicht wordt achterneef genoemd. == Nicht == Analoog is een nicht: Een dochter van een neef of nicht is een achternicht.

Wat is het verschil tussen Cousin en Neveu?

Een kozijn is dan een zoon van iemands oom of tante, een neef is een zoon van iemands broer of zus. Hetzelfde onderscheid wordt gemaakt in het Frans ( cousin, neveu ) en in het Engels ( cousin, nephew ). In het Standaard-Nederlands wordt voor beide betekenissen neef gebruikt.

Hoe noem je familieleden?

Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters. Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.

Wat is de tante van mijn moeder voor mij?

, tante van vader of moeder.

Wat is een achter achter nicht?

achternicht – zelfstandig naamwoord uitspraak: ach-ter- nicht 1. dochter van een neef of nicht, van een oudoom of oudtante ♢ Zoë is de dochter van de zoon van Oom Peter, zij is dus mijn achternicht Zelfstandig naamwoord: ach-ter- nicht

Wat betekent oomzegger?

kind van een broer of zus Voorbeeld: `De oom en de oomzegger zijn per definitie van verschillende generaties.

Wat is het verschil tussen een neef en een kozijn?

In de standaardtaal gebruiken we neef zowel voor ‘de zoon van iemands oom of tante’ als voor ‘de zoon van iemands broer of zus’. In veel dialecten wordt voor ‘de zoon van iemands oom of tante’ kozijn gebruikt. In die betekenis is kozijn een het-woord.

Wat is de neef van mijn vader?

Antwoord: Achteroom, omdat zijn vader jouw oom is.

You might be interested:  Wat Te Doen Bij Hoesten Kind In De Nacht? (Perfect answer)

Wat is een oud tante?

tante van iemands ouders; tante van iemands vader of moeder.

Hoe noem je de zoon van de neef van je vader?

Hoe gek het misschien is, dat is een achterneef.

Wat is de dochter van de dochter van mijn zus?

Neef (m.) en nicht (v.) zijn twee verschillende familierelaties: Een zoon respectievelijk dochter van iemands broer/ zus, ook wel oomzegger of tantezegger.

Hoe noem je de moeder van je oma?

[familie] de moeder van de grootvader of de grootmoeder.

Leave Comment

Your email address will not be published.